La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha encarregat al Consell Escolar de Catalunya (CEC) que articuli un debat sobre el futur de l’educació al nostre país.

El CEC assumeix aquest encàrrec amb satisfacció i amb la voluntat de prendre en consideració totes les persones i entitats interessades a aportar el seu parer, tant en la formulació dels reptes com en les possibles solucions. Tenim el propòsit d’implementar un procés de reflexió participatiu, integrador i, especialment, molt lúcid.

En definitiva, el propòsit del debat rau a posar els llums llargs per tenir perspectiva i veure la realitat educativa amb major claredat. Es tracta, tanmateix, d’anar més enllà dels aspectes que afecten la quotidianitat, l’ara i aquí, per afrontar les grans qüestions que no són objecte, sovint, de diàleg en el si de la comunitat educativa.

Visites: 406

Respon a això

Respostes a aquesta conversa

Benvolguts/des;

Aquest tema que ens deixa la consellera és molt extens i està molt obert. El futur de l'educació... hi ha tantes coses que somio com podrà ser el nostre sistema...

No obstant m'agradaria exposar un tema que queda a la línia de no estar dins del debat. Es tracta del propòsit que fa temps que estic insistint en el fet que no hi haurà futur en l'educació si no millorem, també, les infraestructures de les nostres escoles.

Cada cop més, a causa de l'escalfament global, arriba un moment a finals del segon trimestre i al llarg de tot el tercer que els nostres alumnes no poden concentrar-se per la calor que fa a moltes escoles (i crec que aquest curs, a inicis del primer trimestre, també farà molta calor). 

Tal com dicta el real decret 486/1997 (BOE 23-4-97) la temperatura en un centre amb tasca intel·lectual ha d'estar comprès entre 17 i 27 graus (aconsellable 20 a l'hivern i 24 a l'estiu).

De debò volem millorar la nostra educació? Doncs jo espero que posem fil a l'agulla en aquest tema (entre molts altres que llistaré en un altre escrit). 

Des de fa uns anys estic intentant convèncer a centres per un sistema eficient per la climatització, i espero que finalment facin cas per portar un estudi i un centre pilot.

Tal com he dit abans, sito alguns punts que crec que la nostra educació ha de tendir a assolir:

  • Calendari escolar més homogeni:  no 3 mesos de vacances de cop, millor dos mesos d'estiu i setmanes de vacances cada dos mesos acadèmics. Que tots els cursos escolars siguin dels mateixos dies lectius (que no depengui de les festes nacionals ...).
  • Disminució de la ratio d'alumnes: no em val la frase "quan jo era jove érem 40 a classe!". Els alumnes actuals són molt diferents, i crec que hauríem d'aconseguir ratio de 20. Per què? 20 és un nombre que facilita dividir per grups cooperatius, pots amb 50 minuts atendre'ls individualment casi i no deixen de treballar de forma grupal
  • Vull una escola on el català no sigui eina política: el català és una llengua minoritaria i volen minoritzar-la. Tots nosaltres busquem per internet, llegim i mirem pelis majoritàriament en una llengua que no és la catalana, que més que deixar el món educatiu que tingui preferència el català?
  • L'anglès és primordial però no ha de ser l'únic objectiu: crec que és un error fer les ciències en anglès, la tecno en anglès... tal com m'han comentat moltes mares que són professores d'anglès: "el meu fill sap molt anglès, però no em sap parlar de ciències en català...". No seria millor que l'anglès tingués 5 hores diaries, que fem speakings via skype amb altres alumnes de UK....
  • i un llarg etc
Formació del professorat per potenciar el treball per projectes en els instituts.
Posaré un exemple: Si hem d'estudiar l'Univers perquè no fer-ho fent ciència real. Contactar el Center for Astrophysics de la Universitat de Harvard i controlar els telescopis d'Arizona buscant exoplanetes i obtenir dades d'astrofotografia i analitzar les dades i fer càlculs de radis, distàncies, etc.
Això porta molta feina pel professorat (inscrire els alumnes al web de Harvard, proposar activitats per entendre i aprofundir més), Hem de tenir coneixements d'anglès suficients, cosa no totalment generalitzada. També necessitem una visió interdisciplinària de CTEM d'un tema concret (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) per poder planificar activitats. Per exemple si volem que facin ciència real i tenim un article científic original del descobriment d'un exoplaneta els nostres alumnes han de comparar amb les seves dades i treure conclusions pròpies. El problema es que el professor ha de saber analitzar dades reals i per exemple ha de conèixer estadística i el llenguatge R per analitzar dades i per exemple JavaScript per presentar les dades interactivament. A més les classes s'han de fer en anglès en ser la llengua franca científica.
Necessitem 3 coses: formació, formació i formació.

Estic prou d'acord en tot, exceptuant la contundència que dius que les classes s'han de fer en anglès".

Acceptaria la frase si fos per persones que volguessin fer ciències, però els que no en volen fer, millor que aprenguin els conceptes amb la seva llengua (està demostrat que aprenem millor amb la llengua materna) (això no vol dir que d'aquí uns anys, quan l'anglès sigui llengua casi materna, no es pugui fer tot en anglès, però actualment i amb una visió de 5 anys, no és el cas).

Tens raó. Les classes de ciències no s'han de fer en anglès, s'haurien de fer en anglès si hi ha professor format que pot i vol fer-ho.
L'aproximació AICLE que fan molts centres milloren a la vegada el resultat en ciències i en anglès quan l'activitat ès creativa, participativa i visual de forma que fer i veure experiments, gràfics i resultats propis amb una metodologia basada en projectes.
Opino, que treballar per projectes interdisciplinars dona millors resultats a tot el món i l'anglès és una disciplina més, i cada vegada amb un paper més relevant.

Bé, no estic del tot d'acord. Però per demostrar-ho s'hauria de fer un estudi seriós, i el sistema educatiu nostre, els estudis per avaluar-lo no els deixen fer... sempre son pinzellades. 

Adjunto els links de l acte "Ara és demà":

Presentació

Conferència

Clausura

Benvolguts,

La meva aportació fa referència  a  la formació permanent. En aquesta direcció acabo de publicar avui mateix un post al meu blog: Repensar la formació (http://5centims5.blogspot.com). 

Arran de les retallades i de l'abandonament a que està sotmès l'educació en aquest país, hem passat d'una saturació formativa a la seva desaparició. El mal ús i l'abús del Moodle, entre altres coses, ha fet molt de mal. Resumint, apuntava cap a algunes línies:

El Departament d'Ensenyament ha de facilitar la mobilitat temporal dels seus professionals. Perque vegin i visquin durant una temporada altres maneres de fer. Tal com és propi en moltes altres professions.

Més. En el cas d'una ciutat mitjana on hi ha diversos centres educatius, per exemple, es pot fixar un dia on professors d'un centre puguin treballar amb nens d'un altre. O fins i tot es poden fer col·laboracions semi-presencials, amb els alumnes més grans.

D'altra banda, des de l'ICE de la UAB impulsem formacions molt pràctiques basades en la incorporació de vídeoconferències, ue permeten  més debat entre iguals dinamitzats pel formador.

En definitiva, que si volem avançar cal impulsar novament les formacions però millorant-ne la qualitat i no pas amb ofertes encarcarades i gens flexibles. Més basades, com he dit, en la pràctica d'aula.

Hola, Ramon,

Moltes gràcies per la teva resposta. Des del Consell Escolar de Catalunya hem començat a recollir aportacions al debat i hi incloem el post que has publicat al teu blog sobre la formació. 

Pel que fa a la dinàmica del debat, el lloc ideal per incloure aportacions són els eixos que hi ha la plataforma Participa gencat. Es tracta de la plataforma de participació ciutadana de la Generalitat de Catalunya i per tant les aportacions que s'hi facin s'inclouran directament als informes finals que el Consell Escolar de Catalunya adreçarà a la consellera. A més, es tracta d'un debat de llarg abast ciutadà, públic i transparent, que és també una experiència de democràcia, que, com veuràs, és molt nova. 

Esperem les teves aportacions!

Una abraçada.

Formació del professorat en l'àmbit digital creatiu emprant llenguatges de programació

La formació del professorat en l'àmbit digital no ha de ser únicament la d'usuari digital passiu sino la de creador digital per poder fer que els seus alumnes també ho siguin.
És per això que s'hauria d'oferir molta formació en creativitat digital per la qual cosa es necessita formar professorat en diversos llenguatges de programació per fer possible que els alumnes siguin creatius, ja que totes les feines no creatives poden ser realitzades per màquines o personal poc format.
La programació es pot ensenyar en llengua anglesa ja que els llenguatges són en aquesta llengua i a més es pot relacionar amb totes les assignatures en ser una forma de creativitat.
Alguns països com el Regne Unit aposten per posar la programació en el centre del currículum escolar.
https://www.codeforlife.education/.
Catalunya pot apostar per una educació tecnològica creativa?

Hola, Francisco,

Moltes gràcies per la teva aportació, que ja hem vist que reprodueixes al portal Participa gencat i que ja hem fet pública.

Esperem comptar amb més aportacions teves més endavant.

Salutacions.

Crec que l'Educació a Catalunya ha de tenir en compte aquestes coses:

  • Enfortir i cohesionar la Formació Inicial dels mestres. Les Escoles de Mestres han de tenir projecte i seguir-lo. Els professors universitaris han de treballar en equip i amb un consens de coherència i consistència en la formació dels futurs mestres. Dominar un sistema socràtic d'ensenyament que serà molt profitós perquè els mestres treballin semblantment amb els nens. En aquest sentit, crec que la llibertat de càtedra, essent important, no és una prioritat i sí un amagatall còmode. Cada escola hauria de treballar amb centres de referència amb els quals es faci investigació. Per començar podria convocar-se un Congrés de la Formació Inicial de Mestres.
  • Anar elevant el nivell cultural exigible als aspirants a mestres i potenciant el seu lideratge de grup, que inclou l'empatia necessària.
  • Tractar amb claredat el sentit de les etapes educatives: 1) Parvulari com a formació inicial de la persona i preparacio per a l'escola; 2) Primària com a primera visió infantil global del món y reforç de l'autonomia de treball amb tots els instruments de la modernitat; 3)Secundària Obligatòria (provisional, fins als 16) com a formació ciutadana global, amb visió del món i capacitat de formar opinió ponderada; 4) Batxillerat i FP com a formacions professionals primerenques que són totes dues. O és que un historiador no és un professional? O és que un químic no és tant un teòric com un pràctic? Crec que aquesta dicotomia entre Batxillerat I FP és antiga i elitista, només justificable per totes les deficiències educatives anteriors (li agrada estudiar o no li agrada? Analitzem-ho fredament i ens donarà la mida del fracàs de tota una civilització).
  • Eliminació del recurs al llibre de text abans de la Formació Professional (inclòs el Batxillerat, on comença a tenir sentit aquesta eina). Substitució (600 milions d'€ anuals segons ANELE) per eines d'una cultura infantil i juvenil completa, és a dir, llibres de divulgació i literatura (tota l'escola és una gran biblioteca de llibres no-fungibles), làmines de treball i exposició (els magnífics dibuixos, fotos, mapes, gràfics, etc. dels llibres de text singularitzats), tutorials i artilugis educatius de tota mena.

Crec que només així donarem resposta als reptes del relleu generacional del coneixement i la cultura i acabarem amb controvèrsies curriculars i industrials absurdes. El currículum es pot suggerir i resumir, però no contenir. La cultura escolar pertany a tota la comunitat i es renova tot l'any, no només els setembres. No té perquè gravar especialment les famílies estacionalment. Es gestiona en comú i pertany a tots.És propietat del centre, del barri, de la societat i dóna servei a tots i ho gestionen tots. Potser així solucionaríem els dèficits de lectura de joves i adults i llibreries i editorials sortirien beneficiades a la llarga amb una feina més creativa i enriquidora.

Arxius adjunts

RSS

© 2019   Creat per Administrador/a Consescat.   Tecnologia de

Emblemes  |  Informar d'un problema  |  Términos de servicio